APOLOGJIA IME

ardian 1 year ago
$0.10

(Jetës)

…Marrëzi, dhe mëkate për jetën e tërbuar se kur më ndal, o gjeneratë, që vuan rrugës ndonjë natë, më merr për të dënuar dhe, me një zë që vret, ngahera më pyet: